اسم پسر با چ

نام معنی نام جزییات
چابک چالاک‎ ‎، زیبا و ظریف ، زیباروی مشاهده
چاوه عزیز مشاهده
چاووش آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می... مشاهده
چاکان نام روستایی در نزدیکی لاهیجان مشاهده
چراغعلی چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تا... مشاهده
چنگش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاق... مشاهده
چنگیز قوی، محکم ، نام پادشاه معروف مغول مشاهده
چهربرزین دارنده نژاد برتر مشاهده
چوبینه لقب بهرام سردار دوره ساسانی مشاهده
چکاد بالای کوه، قله مشاهده
چیا کوهستان، کوه مشاهده
چیاکو کوه کوچک مشاهده
چیلان عناب مشاهده