اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پاپوک نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان مشاهده
پادمیرا جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر مشاهده
پادنا نام یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم ، نام منطقه... مشاهده
پادینا در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود مشاهده
پارامیدا پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... مشاهده
پاردیس پردیس مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
پارلار درخشان ، منور ، پخش کننده نور مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پارمیس پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پ... مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
پارنا نام قله‌ای در نزدیکی پل دختر مشاهده
پاشنگ خوشه انگور مشاهده
پالیز باغ مشاهده
پامچال گلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی مشاهده