اسم دختر با پ

نام معنی نام جزییات
پرنیا <p>(تلفظ: parniyā) اسمی دخترانه با ریشه ایرانی</p>... مشاهده
پریا زیبا چون پری مشاهده
پارمیس پرمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -پ... مشاهده
پرنسا <p>(تلفظ: paransā) اسمی دخترانه و فارسی</p> <p>ما... مشاهده
پانیذ شکر، فانیذ مشاهده
پرنیان پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار مشاهده
پریناز دارای ناز و کرشمه ای چون پری مشاهده
پریماه زیبا چون ماه و پری مشاهده
پانیسا زیبا مانند آب ، مرکب از پانی به معنای آب و سا پسون... مشاهده
پانیا محافظ نگهدارنده مشاهده
پریسا زیبا چون پری مشاهده
پارمین نام همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
پرستش نیایش کردن ، عبادت کردن مشاهده
پسته میوه ای کوچک و بیضی شکل که مغز آن خوراکی است ، در... مشاهده
پونه گیاهی معطر از خانواده نعناع مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
پارمیدا پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پانته آ نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود مشاهده
پروا ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری ، فراغت و آسای... مشاهده
پری در فرهنگ عوام، موجودی بسیار زیبا، نیکوکار، و نامرئ... مشاهده
پرستو پرنده ای سیاه و سفید با بالهای باریک که مهاجر است مشاهده
پگاه سپیده دم، صبح زود مشاهده
پردیس فردوس ، باغ، بستان مشاهده
پرتو درخشش، تلألو مشاهده
پریسان مانند پری ، دختری که مثل پری زیبا است ، بانویی زیب... مشاهده
پرنا پرنیان مشاهده
پریزاد زاده پری، زیبا ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنش... مشاهده
پرناز مرکب از پر + ناز( زیبا، قشنگ) مشاهده
پرگل (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل مشاهده
پرند پرن ، پارچه ابریشمی بدون نقش ونگار، حریر ساده مشاهده
پریاس گلبرگ یاس ، زیبا و با طراوت ، شاداب و جذاب مشاهده
پریچهر پریچهره مشاهده
پاییز هنگام پاییز، برگ ریزان ، مجازا دختر زیبا رو مشاهده
پانی آب مشاهده
پروانه حشره ای با بدن کشیده و باریک و بالهای پهن پوشیده ا... مشاهده
پانیک کسی که قدمش نیک است ، خوش قدم مشاهده
پروین دسته ای از شش ستاره درخشان در صورت فلکی ثور، ثریا مشاهده
پرین نرم و لطیف چون پر، نام بانوی دانشمند ایرانی، دختر... مشاهده
پرسا نرم و لطیف مانند پر. مشاهده
پرمیس پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی -... مشاهده
پونا در گویش سمنان پونه مشاهده
پروشات بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پریان پری ها مشاهده
پالیز باغ مشاهده
پوپک پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد مشاهده
پادمیرا جاویدان ، نگهدارنده عشق ، نگهبان مهر مشاهده
پرسون برهون هاله، خرمن ماه مشاهده
پادنا نام یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم ، نام منطقه... مشاهده
پریوش زیبا چون پری مشاهده