اسم دختر با ر

نام معنی نام جزییات
ریحانه ریحان مشاهده
رها نجات یافته، آزاد مشاهده
رایان نام کوهی در حجاز مشاهده
روشا روشن مشاهده
رستا رستگار شده ، رهایی یافته ، از بند جدا شده مشاهده
رونیکا عامل پیروزی ، پیروز کننده ، دختر خوش یمن مشاهده
رزا نام لاتین گل رز مشاهده
روشنا نور، روشنایی مشاهده
روژان روزها، روزان مشاهده
رقیه سحر و افسون - نام یکی از چهار دختر پیامبر(ص) از خد... مشاهده
رونیا بر وزن گونیا ، آنکه چهره اش مثل نیاکانش است ، اصیل... مشاهده
رز گلی از خانواده گل سرخ دارای گلهایی به رنگهای مختلف مشاهده
راحیل پاک وبی گناه، معصوم مشاهده
راحیل مسافر، کوچ کننده، آن که همیشه در سفر است مشاهده
رویا رؤیا،مجموعه ای از تصاویر، افکار، و احساسات که در ح... مشاهده
رویا روینده مشاهده
رومینا مشاهده
روژین مانند روز، روشن مشاهده
روژا ستاره مشاهده
رکسانا روشنک،رکسانه،از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و... مشاهده
روژینا روژین مشاهده
روشان روشن مشاهده
رضوانه مؤنث رضوان،بهشت مشاهده
رمیصا ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه م... مشاهده
روناک روشن مشاهده
رومیسا دختری که مانند رومیان است - سپید رو مشاهده
ریحان گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گی... مشاهده
روشنک از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر داراب و همسر اسکندر... مشاهده
رعنا زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و... مشاهده
ریما نام حیوانی است مشاهده
روژیا روز ، روشنایی مشاهده
رامیلا خدای بزرگ مشاهده
رزیتا گل رز کوچک مشاهده
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
رزان به فتح ر،نعت فاعلی از رزیدن به معنای رنگ کردن، همچ... مشاهده
رزان زن باوقار،بانوی متین،خانم محترم مشاهده
راضیه خشنود، خرسند مشاهده
راحله مؤنث راحل مشاهده
راز آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر مشاهده
راهین آموزنده مشاهده
رخساره چهره، صورت، گونه مشاهده
رایکا محبوب، مطلوب مشاهده
رسپینا فصل پاییذ مشاهده
روژدا طلوع خورشید مشاهده
روجا درگویش مازندران ستاره صبح مشاهده
روجا ستاره صبح-آخرین ستاره ای که از آسمان می رود مشاهده
رایحه بوی خوش مشاهده
راتا نام فرشته ای است مشاهده
راوش مصحف زاوش ، نام ستاره مشتری مشاهده
رامونا لاتین نگهبان عاقل مشاهده