اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آیهان <p>نام پسرانه آیحان با تلفظ /ajh' an/ و املا Ayhan... مشاهده
آیلین <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه آیلین، اسم ترکی با ت... مشاهده
سلنا <p>&nbsp;نام دخترانه سلنا با تلفظ / se.le.nā/ و ام... مشاهده
ارسلان شیر، نام پسر مسعودغزنوی مشاهده
دنیز <p>تلفظ (deniz) اسمی دختران با ریشه ترکی</p> <p>ب... مشاهده
نویان <p>(تلفظ: noviyān) اسمی پسرانه و ترکی&nbsp;</p> <... مشاهده
ماهلین <p>&nbsp;نام دخترانه ماهلین با تلفظ /Māhlin/ و امل... مشاهده
آراز گویش ترکی رودخانه ارس مشاهده
سوین عشق ، محبت ، علاقه شدید مشاهده
آیناز آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه مشاهده
الین <p>(تلفظ: ālin) اسمی دخترانه و ترکی متشکل از ایل+... مشاهده
آیسان <p>(تلفظ: āysān) اسمی دخترانه با ریشه&zwnj;ی مشترک... مشاهده
دایان سرافرازی مشاهده
آیدا شاد، خوش مشاهده
سوگل سوگلی مشاهده
آنیل <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p sty... مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
شایلین <p>(تلفظ: shaylin) اسمی دخترانه و ترکی&nbsp;</p>... مشاهده
آیسا آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
سودا عشق، سودا مشاهده
الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل مشاهده
آیلا هاله دور ماه مشاهده
آنا مادر مشاهده
آیسل زیبا و درخشان مانند ماه مشاهده
آیدین شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه مشاهده
آیسو مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ما... مشاهده
آیلار زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
ائلمان مانند مردم مشاهده
سلینا به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ف... مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
سلدا کوهستان مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
سویل دوست داشته شده مشاهده
ساناز نوعی گل ، نادر، کمیاب مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
آراس <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه آراس با تلفظ /Ārās/ و... مشاهده
آیکان آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف... مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده
آلما سیب، کنایه از زیبایی مشاهده
سانای مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
آینور آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، د... مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده