اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آیلین نامی ترکی به معنی هاله دور ماه، روشنایی ماه مشاهده
آیهان <p>نام آیحان با تلفظ /ajh' an/ و املای لاتین Ayhan... مشاهده
سلنا <p>برای نام سلنا با تلفظ/se.le.nā/ و املا Selena د... مشاهده
ارسلان شیر، نام پسر مسعودغزنوی مشاهده
دنیز دریا مشاهده
نویان امیر سپاه - شاهزاده - لقب سلاطین و بزرگان ترک مشاهده
آیناز آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه مشاهده
سوین عشق ، محبت ، علاقه شدید مشاهده
آراز گویش ترکی رودخانه ارس مشاهده
آیسان آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
الین (ال= ایل+ ین (پسوند نسبت) منسوب به ایل؛ (به مجاز)... مشاهده
آیدا شاد، خوش مشاهده
سوگل سوگلی مشاهده
آیسا آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه مشاهده
دایان سرافرازی مشاهده
الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل مشاهده
آنیل <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p sty... مشاهده
یاشار عمرکننده، زندگی کننده مشاهده
شایلین بی همتا مشاهده
سودا عشق، سودا مشاهده
آنا مادر مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
آیدین شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه مشاهده
آیسل زیبا و درخشان مانند ماه مشاهده
آیسو مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ما... مشاهده
آیلا هاله دور ماه مشاهده
آیلار زیبا رویان - خوبرویان - هاله دور ماه مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
ائلمان مانند مردم مشاهده
سلینا به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت ف... مشاهده
سلدا کوهستان مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
سویل دوست داشته شده مشاهده
ساناز نوعی گل ، نادر، کمیاب مشاهده
سانای مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
ترلان پرنده ای از خانواده باز شکاری مشاهده
آلما سیب، کنایه از زیبایی مشاهده
پینار سرچشمه مشاهده
آراس آراز، رود ارس مشاهده
سایا در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده... مشاهده
یاسان نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتاب... مشاهده
پارلا درخشنده و نورانی مشاهده
آناشید مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی ش... مشاهده
آیما ماه من ، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خ... مشاهده
الشن شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمرا... مشاهده
ایدین آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه مشاهده
آیلی مهتاب مشاهده
آنالی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر مشاهده