اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده
سایمان سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی... مشاهده
آیکان آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف... مشاهده
الما سیب مشاهده
آینور آینور ، نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، د... مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده
ماهنی ترانه مشاهده
تایماز خطاناپذیر مشاهده
ارمغان رهاورد، سوغات، هدیه مشاهده
ایلیار کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده مشاهده
آماندا در امان تو، در پناه تو مشاهده
یامور باران مشاهده
سولماز همیشه شاداب مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
سانلی معروف، نامدار مشاهده
آرکا آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
سارای ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (م... مشاهده
سولینا رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات مشاهده
درنا پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبی... مشاهده
آیدن آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ،... مشاهده
سویل آی دوست داشته شده - جذاب مانند ماه مشاهده
آیتن آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر مشاهده
آینا آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چه... مشاهده
بهادر دلیر، شجاع مشاهده
ایلماز پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان... مشاهده
تکین تگین، پهلوان، دلاور مشاهده
قلی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آ... مشاهده
سوگلی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب مشاهده
دومان مه، غبار مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
تامیلا بخشنده مشاهده
سونا زیبای آبها مشاهده
آیتک مانند ماه مشاهده
ژالین شعله آتش مشاهده
طرلان ترلان مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
اصلان شیر مشاهده
چاووش آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می... مشاهده
سونای زیبا روی ، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ... مشاهده
لاچین شاهین شکاری مشاهده
تايماز بی نظیر ، بی همتا مشاهده
ایلکین اولین، نسختین ، جلوتر از همه مشاهده
آی پارا ماه پاره، ماه نو مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
الیاد ال (ترکی) + یاد (فارسی)،ایلیاد به یاد ایل مشاهده
اولدوز ستاره مشاهده
چیچک گل مشاهده
تانسو تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی مشاهده
آی گل آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه مشاهده