اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
الشن شادی بخش ایل ،مایه شادی طایفه، حاکم ، رهبر ، حکمرا... مشاهده
الما سیب مشاهده
آیلی مهتاب مشاهده
ایدین آیدین ،شفاف و روشن ، درخشنده مانند ماه مشاهده
ایلیار کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده مشاهده
سایمان سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی... مشاهده
آتاناز دختر نازنین بابا ، مشاهده
ماهنی ترانه مشاهده
تایماز خطاناپذیر مشاهده
آرکا آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
یامور باران مشاهده
آنالی برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر مشاهده
سولماز همیشه شاداب مشاهده
ایلماز پایدار ، جاویدان ، ماندگار، کسی که در محدوده زمان... مشاهده
درنا پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبی... مشاهده
ارمغان رهاورد، سوغات، هدیه مشاهده
آماندا در امان تو، در پناه تو مشاهده
یاشا زنده باشی مشاهده
نارمیلا غنچه ، شکوفه ، خصوصا شکوفه گل انار مشاهده
سارای ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (م... مشاهده
سوگلی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب مشاهده
سولینا رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات مشاهده
آیدن آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ،... مشاهده
سویل آی دوست داشته شده - جذاب مانند ماه مشاهده
سانلی معروف، نامدار مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
اصلان شیر مشاهده
آیتن آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر مشاهده
دومان مه، غبار مشاهده
بهادر دلیر، شجاع مشاهده
قلی غلام، بنده،به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آ... مشاهده
تکین تگین، پهلوان، دلاور مشاهده
آیتک مانند ماه مشاهده
آینا آینه ، آبگینه ، شیشه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چه... مشاهده
ژالین شعله آتش مشاهده
سونا زیبای آبها مشاهده
بارلی بار(فارسی) + لی(ترکی) میوه دار، سودمند مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
سونای زیبا روی ، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ... مشاهده
چاووش آن که پیشاپیش زائران حرکت می کند و اشعار مذهبی می... مشاهده
چیچک گل مشاهده
آی پارا ماه پاره، ماه نو مشاهده
ایلکین اولین، نسختین ، جلوتر از همه مشاهده
آیگل درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل مشاهده
ایاز نام غلام محبوب سلطان محمود غزنوی مشاهده
تامیلا بخشنده مشاهده
طرلان ترلان مشاهده
آی گل آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه مشاهده
لاچین شاهین شکاری مشاهده
یاشیل سبز کبود ، سبز چمنی ، کبود مشاهده