اسم ترکی

نام معنی نام جزییات
آراس آراز، رود ارس مشاهده
آرخا آرکا، مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
آرویج همیشه سبز- باطراوت - شاداب مشاهده
آرکا آرخا- مایه اطمینان و پیشتگرمی مشاهده
آق بانو آق( ترکی) + بانو(فارسی)، بانوی سپید،کسی که چهره ای... مشاهده
آق گل آق( ترکی) + گل ( فارسی) گل سفید مشاهده
آلاگل آلا( ترکی) + گل (فارسی) ، گل رنگی، نام بزرگترین تا... مشاهده
آلان قوا آلان گوا، زیبای وحشی مشاهده
آلان گوا آلان قوا، زیبای وحشی مشاهده
آلب (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان مشاهده
آلب ارسلان شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و نترس ، نام یکی از پاد... مشاهده
آلب تکین مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی از امرای... مشاهده
آلپ ارسلان آلب ارسلان، شیر مرد،شیر شجاع،کنایه از مرد شجاع و ن... مشاهده
آلپ تکین آلب تکین،مرد دلیر، نام مؤسس سلسله غزنویان، نام یکی... مشاهده
آلتنای زر، طلای ناب مشاهده