اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گندم <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه گندم با تلفظ /G&aeli... مشاهده
گیسو موی بلندسر مشاهده
گلسا گلسان، مانند گل مشاهده
گلاره مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود مشاهده
گیلدا طلا مشاهده
گلی منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل مشاهده
گلبرگ هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار مشاهده
گیتی جهان، عالم مشاهده
گل نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
گلناز دارای ناز و عشوه ای چون گل مشاهده
گیتا گیتی مشاهده
گلشید گلی که چون خورشید می درخشد مشاهده
گلوریا فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز مشاهده
گلرخ زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلنار گل درخت انار که سرخ رنگ است،از شخصیتهای شاهنامه، ن... مشاهده
گلسان گلسا،مانند گل مشاهده
گلاب مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید مشاهده
گلرو زیبا رو، گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، ز... مشاهده
گلنوش مرکب از گل + نوش( عسل)، نام یکی از لحنهای قدیم م... مشاهده
گوهر سنگ قیمتی و گرانبها، سرشت، نهاد، اصل و نسب، نژاد مشاهده
گلشن گلستان مشاهده
گندمک گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی مشاهده
گیلانا دختر زیبای گیلانی مشاهده
گزل زیبا مشاهده
گل بهار گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل مشاهده
گیلار نوعی مرغابی با منقار کوچک که در آبهای شیرین زندگی... مشاهده
گل پری زیبا چون گل و پری مشاهده
گل نسا گل(فارسی) + نسا(عربی) مرکب از گل + نسا( زنان) مشاهده
گلابتون رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در... مشاهده
گلپونه گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و... مشاهده
گلچهره گلچهر، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو مشاهده
گلدیس زیبا مانند گل مشاهده
گلفام به رنگ گل سرخ، گلگون مشاهده
گوهرناز مرکب از گوهر( سنگ قیمتی) + ناز( زیبا) مشاهده
گرانمهر آن که دارای محبت زیاد است مشاهده
گل آرا زینت دهنده گل،از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک... مشاهده
گلاویژ ستاره سهیل ، به کسر گاف مشاهده
گلبانو بانویی زیبا چون گل مشاهده
گلچین آن که گل می چیند، گل چیننده، منتخب، برگزیده مشاهده
گلریز گل ریختن بر جایی یا بر سر و پای کسی، دارای نقش گل... مشاهده
گلشا بهترین و زیباترین گل، شاه گلها مشاهده
گلگون به رنگ گل سرخ، سرخ، نام اسب گودرز، پهلوان ایرانی،... مشاهده
گلیا منسوب به گل ، مرکب از گل بعلاوه پسوند نسبت مشاهده
گلین عروس مشاهده
گولی یک گل مشاهده
گوهرشاد دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پس... مشاهده
گرامیدخت دختر محترم و عزیز مشاهده
گردیه از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر بهرام چوبین سردار س... مشاهده
گشتا بهشت، جنت مشاهده
گل آذین آرایش و چگونگی قرار گرفتن گلها بر روی ساقه، زیور... مشاهده