اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سابرینا مژده، بشارت مشاهده
سابود هاله، خرمن ماه مشاهده
ساتراپ حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخ... مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
ساتیا از نامهای باستانی مشاهده
ساتین محبوب و دوست داشتنی مشاهده
ساجده مؤنث ساجد، سجده کننده مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
ساحره سحرکننده، افسونگر مشاهده
ساحل زمینی که در کنار دریا یا دریاچه واقع شده است مشاهده
سارا شاهزاده خانم ،نام همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) مشاهده
سارال نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده
سارای ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (م... مشاهده
سارگل گل زرد مشاهده