اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سرمه ماده ای سیاه رنگ که برای آرایش مژه ها و پلک چشم به... مشاهده
سارگل گل زرد مشاهده
سارای ماه زرد، ماه شب چهارده ، مرکب از ساره (زرد)+ آی (م... مشاهده
سوگلی مورد محبت و علاقه بسیار، محبوب مشاهده
سولینا رسمی , مقدس , موقر , محترم ,با احترام,با تشریفات مشاهده
سلوی کبوتر بهشتی ( بر وزن حلوا) مشاهده
سمر افسانه، داستان ، مشهور مشاهده
سویل آی دوست داشته شده - جذاب مانند ماه مشاهده
سانلی معروف، نامدار مشاهده
ساتیا از نامهای باستانی مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
سیمین ساخته شده از نقره، نقره ای مشاهده
سروناز درختی بلند و زینتی، معشوق خوش قد و قامت مشاهده
سوده نام شهری در نزدیکی بغداد مشاهده
سکینه آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع) مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
سوسن گلی درشت و خوشه ای به رنگها و شکلهای مختلف مشاهده
سروشا سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرم... مشاهده
سونا زیبای آبها مشاهده
سونای زیبا روی ، ماه شب چهارده ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ... مشاهده
سدن به فتح سین و کسر دال، پارچه ای که روی کعبه می کشند... مشاهده
سرنا به ضم سین و سکون ر ، نوعی ساز بادی چوبی از خانواده... مشاهده
ستوده ستایش شده مشاهده
ستی به کسر سین ،سنی، سرسخت و محکم ، قطعه ای فولادی و م... مشاهده
سارنیا خالص ، پاک ، منزه ، بانوی بی ریا ، دختر پاکدامن مشاهده
سندس به فتح سین و دال ، پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قر... مشاهده
سودابه از شخصیتهای شاهنامه، نام شاه هاماوران و همسر کیکاو... مشاهده
سوزان سوزاننده مشاهده
سپیدار درختی از خانواده بید با برگهای براق مشاهده
سالومه صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خا... مشاهده
سمن رازقی، یاسمن مشاهده
سمین چاق،فربه ، ارزشمند و عالی معمولاً در مورد سخن و شع... مشاهده
سهی صفت سرو، راست، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر ایرج... مشاهده
سلیمه مؤنث سلیم، دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم مشاهده
ساقی آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد مشاهده
سیران سفر، گردش و تفریح مشاهده
سریرا زیبا مشاهده
سابرینا مژده، بشارت مشاهده
سوری گل سرخ مشاهده
سوژا گیاه سویا مشاهده
سلمی سلما مشاهده
سوره هریک از بخش های صدو چهاردهگانه قرآن که شامل چند آی... مشاهده
سالی بی غم و سرخوش ، سالمند و دارای عمر طولانی ، نام رو... مشاهده
سیتا جهان، گیتی مشاهده
سلماز سولماز مشاهده
سارال نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
ساهره مؤنث ساهر،چشمه روان مشاهده
سیندخت از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر مهراب کابلی و مادر ر... مشاهده
ساورینا امید مشاهده
ساوین سبدی که در آن پنبه می گذارند مشاهده