اسم پسر با س

نام معنی نام جزییات
سامیار <p>&nbsp;(تلفظ: sāmyār) اسمی پسرانه و فارسی</p> <... مشاهده
سام آتش ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر ن... مشاهده
سبحان <p>سبحان با تلفظ /Sobhān/ کلمه&zwnj;ای عربی است به... مشاهده
سپهر آسمان مشاهده
سورنا نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان مشاهده
سهیل روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه مشاهده
سینا صفت مشبه از سنبیدن، سوراخ کننده،نام شبه جزیره ای ک... مشاهده
سامین <p>نام پسرانه سامین با تلفظ /Sā.min/ و املا Samin... مشاهده
سجاد بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
سامان سرزمین، ناحیه ، ترتیب و روش کاری، نظام، صبر، آرام... مشاهده
سامی عالی، بلندمرتبه مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
سپنتا اسپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
سانیار حامی وپشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
سیروان عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای... مشاهده
سورن نام یکی از خاندانهای هفتگانه ممتاز در زمان اشکانیا... مشاهده
سالار بزرگ، مهتر ، سردار سپاه، فرمانده سپاه ، حاکم، شاه مشاهده
سعید خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند مشاهده
سهراب گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر رستم پ... مشاهده
ساتیار <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه ساتیار یا سادیار با ت... مشاهده
سپهراد مرکب از سپه( سپاه) + راد( بخشنده، جوانمرد) مشاهده
سلمان نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آ... مشاهده
سردار فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر مشاهده
سمیر قصه گو مشاهده
سامر قصه گو، افسانه سرا مشاهده
سوشیانت سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی که... مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
سیوان ماه مشاهده
سوران منطقه ای وسیع در کردستان ، یکی از چهار گویش اصلی ز... مشاهده
سپند اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آ... مشاهده
سامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان مشاهده
سوشیان سوشیانت ، سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین... مشاهده
سارو ماه مشاهده
سورین توانا، دلیر مشاهده
سانا آسان و راحت - گویش محلی صنعا پایتخت یمن که قهوه آن... مشاهده
سوشا سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زر... مشاهده
سلطان پادشاه ، به صورت پیشوند و پسوند همراه با بعضی نامه... مشاهده
سانان بزرگ ایل مشاهده
سلیمان پر از سلامتی،نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل که خد... مشاهده
سامرند نام کوهی است مشاهده
سحاب ابر مشاهده
سوما در گویش مازندران نهر آب مشاهده
سدرا نام درختی در آسمان هفتم بهشت مشاهده
ساجد سجده کننده مشاهده
سارین نام روستایی در نزدیکی رفسنجان مشاهده
ساکو در بین کردهای ایران این اسم مرسوم است مشاهده
ستار پوشننده ، از نامهای خداوند ، نام یکی از رهبران دور... مشاهده
سلیم دارای قدرت داوری و تشخیص درست ، سالم ، نام چندتن ا... مشاهده
سمیع شنوا، از نامهای خداوند مشاهده