اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
محمد ستوده شده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر(ص)، نام سور... مشاهده
ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام... مشاهده
مهراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهراد با تلفظ /Məhrād... مشاهده
مهرسام <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه مهرسام با تلفظ/Mehr.s... مشاهده
مهدیار <p>نام پسرانه مهدیار با تلفظ /Mahdi.yār/ و /Mahd.y... مشاهده
محمدحسین ترکیب دو کلمه محمدبه معنای پسندیده و حسین به معنای... مشاهده
مهدی <p>تلفظ: (mahdi) اسمی پسرانه با ریشه عربی</p> <p>... مشاهده
محمدرضا مرکب از دو نام محمد و رضا، کسی که حضرت رسول اکرم م... مشاهده
متین دارای پختگی، خردمندی و وقار، استوار، محکم، از نامه... مشاهده
مهیار <p>نام پسرانه مهیار با تلفظ /Mah.yār/ و املا Mahya... مشاهده
محمد مهدی مرکب از محمدبه معنای بسیار ستوده شده و مهدی به معن... مشاهده
مانی نام بنیانگذار آیین مانوی مشاهده
محمد پارسا مرکب از محمد به معنای بسیار ستایش شده + پارسا به م... مشاهده
مبین آشکار - پیدا مشاهده
محمدعلی ترکیب اسامی محمد و علی مشاهده
محمد جواد بنده ستوده شده خدا و بخشاینده مشاهده
ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم مشاهده
مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بی... مشاهده
محسن نیکوکار، احسان کننده،از نامهای خداوند مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
معین یاریگر، کمک کننده، یاور مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
ملکا <p>نام دخترانه ملکا&nbsp; با تلفظ /M&aelig;lekā /... مشاهده
مصطفی برگزیده، لقب پیامبر(ص) مشاهده
مجتبی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع) مشاهده
محمد صالح بنده ستوده شده و نیکوکار خدا مشاهده
معراج بالارفتن، عروج مشاهده
مرصاد کمین گاه، گذرگاه مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
مرتضی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته مشاهده
میثم نام پسر یحیی از یاران علی(ع) مشاهده
مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید)... مشاهده
مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)،... مشاهده
محمد هادی بنده ستوده شده خدا و هدایت کننده مردم مشاهده
ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد... مشاهده
میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی... مشاهده
میعاد محل قرارگاه، وعده گاه مشاهده
مهان بزرگان مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از... مشاهده
مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ،... مشاهده
میثاق عهد و پیمان مشاهده
محراب بخشی از یک از عبادتگاه که پیش روی نمازگزاران و عبا... مشاهده
میلان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه میلان با تلفظ /Milān/... مشاهده
ماهد گستراننده و پهن کننده مشاهده
مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر... مشاهده
مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان مشاهده