اسم پسر با م

نام معنی نام جزییات
مینوس در اساطیر یونانی نام پادشاه کرت پسر زئوس مشاهده
میهن یار دوست و یار وطن مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
میکاییل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
میکسا کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این وا... مشاهده