اسم پسر با ن

نام معنی نام جزییات
نیکان <p>نام پسرانه نیکان با تلفظ /Nikān/ و املا Nikan ج... مشاهده
نویان <p>(تلفظ: noviyān) اسمی پسرانه و ترکی&nbsp;</p> <... مشاهده
نیما نام آور و نامور، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج... مشاهده
نوید مژده، خبرخوش مشاهده
نیهاد نهاد ، سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قا... مشاهده
نیک خوب، نیکو، آدم خوب، شخص صالح مشاهده
نامی منسوب به نام، مشهور، معروف مشاهده
نریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر سام جد رستم پهلوان شا... مشاهده
نورهان تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
ناصر نصرت دهنده، یاری کننده مشاهده
نادر آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس س... مشاهده
نعمان نام چندتن از پادشاهان حیره مشاهده
نشاط شادی، خوشی، سرزندگی مشاهده
نادین پویا و پرتحرک - الهه رودخانه مشاهده
نیاک پسری که خلق و خوی او مانند اجداد و نیاکانشان است مشاهده
نعمت آنچه باعث شادکامی و آسایش زندگی انسان شود،عطا و بخ... مشاهده
نعیم نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت مشاهده
نیاسان شبیه به نیاکان ، مانند پدران ، پسری که شبیه اجداد... مشاهده
نیو دلیر، شجاع مشاهده
نواب عنوانی که به شاهزادگان دوره صفوی و قاجار داده می ش... مشاهده
نوح معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداون... مشاهده
نوین تازه، جدید مشاهده
نعیما نعمت،تخلص نعمت سمرقندی شاعر قرن یازدهم مشاهده
نهاد سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قاعده ، مق... مشاهده
نصیر یاری دهنده، یاور، از نامهای خداوند مشاهده
نقی پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان مشاهده
نجم الدین آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و... مشاهده
نجیب شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
نستوه خستگی ناپذیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسرا... مشاهده
نیاوند از نسل نیاکان ، ادامه نسل اجداد مشاهده
نبی پیامبر خداوند، لقب پیامبر(ص) مشاهده
ندیم همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
نصرالله یاری خداوند، نام یکی از فضلای نامدار قرن ششم و متر... مشاهده
نصرت الله یاری خداوند مشاهده
نهام آهنگر ، نجار ، همچنین راهب دیر نشین مشاهده
نیسان نام ماه دومین ماه بهار - بارانی که در اردیبهشت می... مشاهده
نیشام نام فرشته نگهبان آذرخش مشاهده
نیک رای دارای اندیشه نیک مرکب از نیک و رأی مشاهده
نایب آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست ، جا... مشاهده
نشواد نام پهلوانی تورانی مشاهده
نظام مجموعه قوانین، قواعد، سنن، یا نوامیسی که قوام و ان... مشاهده
نعمت الله بخشش خداوند مشاهده
نورالدین روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن... مشاهده
نوروز روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که... مشاهده
نیوتش با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت-بر وزن پیشکش مشاهده
نیوتیش نیوتش - با کسی یکی شدن - همراهی و مجامعت- (هر سه ح... مشاهده
نادعلی علی را بخوان، نام دعایی مشاهده
نیوزاد پهلوان زاده مشاهده