اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شهرزاد زاده شهر، نام دختری زیبا که داستانهای هزار و یک شب... مشاهده
شایلین <p>(تلفظ: shaylin) اسمی دخترانه و ترکی&nbsp;</p>... مشاهده
شیدا عاشق، شیفته، دلداده مشاهده
شایلی بی همتا مشاهده
شادی خوشحال، شادمانی مشاهده
شیرین مطبوع، دلنشین، زیبا، عزیز، گرامی، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
شهزاد شاهزاده ، فرزند شاه یا از نسل شاه ، عنوانی برای ام... مشاهده
شمیم بوی خوش مشاهده
شبنم قطره ای که شب روی برگ گل و گیاه می نشیند، ژاله مشاهده
شیما زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دخ... مشاهده
شقایق گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش ل... مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
شانا باد ملایم مشاهده
شکوفه گل درخشان میوه دار مشاهده
شادلین نرمی و ملایمت ، شاد روی نرمخو، آرام و خوش چهره ، م... مشاهده
شکیبا صبور و بردبار مشاهده
شاپرک نوعی پروانه بزرگ که معمولاً شب پرواز می کند مشاهده
شایسته سزاوار، لایق و درخور مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شاران گردنبند درست شده از بادام مشاهده
شوکا در گویش مازندران آهو مشاهده
شهلا دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و ف... مشاهده
شیلان چیلان، عناب مشاهده
شکیلا شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا مشاهده
شایا شایان مشاهده
شهربانو ملکه، بانوی شهر، نام یکی از دختران یزدگرد پادشاه س... مشاهده
شیلا از نامهای متداول هندی مشاهده
شاهدخت شاه دختر دختر شاه مشاهده
شادیا بانوی شاد ، دختر شاد و سرخش ، منسوب به شادی مشاهده
شکرانه شکر(عربی) + انه(فارسی) شکرگزاری، سپاسگزاری مشاهده
شارمین خجسته فرخنده مشاهده
شکر ماده بلوری شیرین و سفیدرنگ، زیبارو، نام معشوقه اصف... مشاهده
شارین متمدن ، شهرنشین ، مرکب از شار به معنای شهر + ین (پ... مشاهده
شهدخت شاهدخت مشاهده
شهناز موجب فخر و نازش شاه، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی... مشاهده
شمیسا شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند مشاهده
شهره مشهور، نامدار و نامور مشاهده
شاداب با طراوت، تازه مشاهده
شکوه شأن، حشمت، بزرگی، هیبت، وقار مشاهده
شیده روشنایی، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر افرا... مشاهده
شانو نمایش ، خودنمایی ، نشان دادن ، تئاتر خیابانی مشاهده
شهراز راز بزرگ ، راز شکوهمند مشاهده
شرمین با شرم، با حیا، محجوب مشاهده
شهرو نام زنی زیبا در منظومه ویس و رامین، از شخصیتهای شا... مشاهده
شریفه مؤنث شریف ، ارزشمند، عالی، سید، ارجمند مشاهده
شارمینا خجسته ، فرخنده ، مرکب از شارمین(سنسکریت) + الف تان... مشاهده
شاه پری شاه پریها، عنبر مشاهده
شیرین بانو بانوی زیبا و دلنشین مشاهده
شیناز شناز ، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم) + ناز مشاهده
شاین بر وزن فاعل ، شاهدانه مشاهده