اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
النا <p style="text-align: justify;">النا (تلفظ: elenaa... مشاهده
الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار مشاهده
السا نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاش... مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده
اسرا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه اِسرا با تلفظ/es.rā/... مشاهده
الین <p>(تلفظ: ālin) اسمی دخترانه و ترکی متشکل از ایل+... مشاهده
الیسا دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عرب... مشاهده
ایلین <p>(تلفظ: aylin) اسمی دخترانه با دو ریشه عربی و تر... مشاهده
الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
اوین عشق مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده
الما سیب مشاهده
انیس همدم مشاهده
ام البنین نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع) مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
انار میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و م... مشاهده
ایناس دوستی و محبت - همچنین دیدن یا شنیدن آواز مشاهده
ایرن نام ملکه روم شرقی مشاهده
ارمغان رهاورد، سوغات، هدیه مشاهده
الیکا نام روستایی در مازندران مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
اویسا آویسا ، پاک و تمیز مانند آب مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
اکرم بزرگوار، گرامی مشاهده
انسیه مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودان... مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسرین اشک مشاهده
اطلس پارچه ابریشمی، دیبا مشاهده