اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
النا <p style="text-align: justify;">النا (تلفظ: elenaa... مشاهده
الینا نام روستایی در نزدیکی رودیار مشاهده
السا نان خواه - دانه ای خوشبو که بر روی خمیر نان می پاش... مشاهده
ارغوان گلی قرمزرنگ مشاهده
اسرا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه اِسرا با تلفظ/es.rā/... مشاهده
الین <p>(تلفظ: ālin) اسمی دخترانه و ترکی متشکل از ایل+... مشاهده
الیسا دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عرب... مشاهده
ایلین <p>(تلفظ: aylin) اسمی دخترانه با دو ریشه عربی و تر... مشاهده
الناز ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
ارین به فتح الف ، شادی ، شادان شدن ، به وجد آمدن مشاهده
الهه در اعتقادات قدیم، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص... مشاهده
ایناز آیناز ، آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباها... مشاهده
ادرینا تکیه گاه مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
انیسا بانوی همدم ، دختری که مونس انسان است. مشاهده
ایدا آیدا - شاد خوشحال مشاهده
ارشا از نام های ایران باستان مشاهده
الهام فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود مشاهده
اوین عشق مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
ارشیدا آرشیدا ، بانوی درخشان آریایی ، بانوی آراسته و درخش... مشاهده
المیرا ال (ترکی) + میرا (فارسی)، ایل میرا فدایی ایل مشاهده
انیتا آنیتا، آناهیتا ، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام... مشاهده
ادلیا شکر خدا ، سپاس از خدا مشاهده
ایلار مانند ماه ، دختری که مانند ماه زیباست. مشاهده
الما سیب مشاهده
انیس همدم مشاهده
اروشا اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی سپی... مشاهده
ام البنین نام همسر علی(ع) و مادر عباس(ع) مشاهده
افسانه داستانی که بر اساس تخیل ساخته شده - زیبا مشاهده
ارسان نام همسر نرسی پادشاه ساسانی مشاهده
انار میوه ای خوراکی با دانه های قرمز یا سفید فراوان و م... مشاهده
ایناس دوستی و محبت - همچنین دیدن یا شنیدن آواز مشاهده
ایرن نام ملکه روم شرقی مشاهده
ارمغان رهاورد، سوغات، هدیه مشاهده
الیکا نام روستایی در مازندران مشاهده
ارینا آرینا ، آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
ارشین با فتح (الف) و کسر (ر)- نام یکی از شاهدختهای هخامن... مشاهده
اویسا آویسا ، پاک و تمیز مانند آب مشاهده
افسون سحرانگیزی، جاذبه مشاهده
اکرم بزرگوار، گرامی مشاهده
انسیه مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی مشاهده
انوشا شادی و خوشحالی و شادمانی ، همچنینن ماندنی و جاودان... مشاهده
ارکیده گلی با رنگهای درخشان که یک گل برگ آن از دو گل برگ... مشاهده
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
ابریشم حریر ، تاری بسیار محکم، نازک، و درخشان که کرم ابری... مشاهده
امیتیس آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اسرین اشک مشاهده
ارون (به فتح الف) شاد و شادمان مشاهده