اسم ارمنی

نام معنی نام جزییات
گیلدا طلا مشاهده
مارینا جویبار، آب مشاهده
لیدا برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا مشاهده
ماهایا مشاهده
آریس برزگر مشاهده
آنوش از پایتختهای قدیم ارمنستان مشاهده
نارینه ظریف مشاهده
آرمینه ارمنی، دختر ارمنی مشاهده
سوان نام دریاچه ای در ارمنستان مشاهده
آرتوش از نامهای باستانی ارمنی مشاهده
سدا نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
آلنوش عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا مشاهده
مارتیک مشاهده
گارنیک پری کوچک مشاهده
ماسیس نام کوه آرارات مشاهده
وارتان نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی مشاهده
وارتوش گل سرخ ظریف مشاهده
وانوش دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه مشاهده
نازیک نازی، منسوب به ناز مشاهده
تیگران نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اردشام پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیا... مشاهده
ویگن بیژن مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده