اسم ارمنی

نام معنی نام جزییات
گیلدا طلا مشاهده
مارینا جویبار، آب مشاهده
لیدا برگرفته از نام کشور قدیمی لیدیا مشاهده
ماهایا مشاهده
آریس برزگر مشاهده
نارینه ظریف مشاهده
آنوش از پایتختهای قدیم ارمنستان مشاهده
آرتوش از نامهای باستانی ارمنی مشاهده
سدا نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی مشاهده
سوان نام دریاچه ای در ارمنستان مشاهده
مارتیک مشاهده
گارنیک پری کوچک مشاهده
ماسیس نام کوه آرارات مشاهده
آرمینه ارمنی، دختر ارمنی مشاهده
وارتان نام پسر بلاش اول پادشاه اشکانی مشاهده
وارتوش گل سرخ ظریف مشاهده
وانوش دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه مشاهده
نازیک نازی، منسوب به ناز مشاهده
تیگران نام یکی از سرداران خشایار پادشاه هخامنشی مشاهده
اردشام پسر ارتاسس دوم و برادر تیگران اول از سلسله اشکانیا... مشاهده
ویگن بیژن مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
آلنوش عروس جاودانی دریا، دختر زیبا و دلربا مشاهده
آرارات نام کوهی در آذربایجان که بنا به روایتی کشتی نوح بر... مشاهده