اسم کردی

نام معنی نام جزییات
هانا پناه، امید،نفس، فریاد مشاهده
بهار نام اولین فصل سال، پس از زمستان و پیش از تابستان ،... مشاهده
آوینا عشق مشاهده
آرین آریایی نژاد مشاهده
آوین عشق مشاهده
یکتا یگانه، بی نظیر، تنها، یکی از نامهای خداوند ، بی هم... مشاهده
روژان روزها، روزان مشاهده
آلا پرچم مشاهده
تانیا تالار - تهنیا - دختر تنها مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
بیتا بی همتا. یکتا، بی مانند، بی مثال، بی نظیر مشاهده
هیوا امید مشاهده
سانیار حامی وپشتیبان ، نام یکی از قبایل کرد مشاهده
هومان خودمان مشاهده
آران درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان... مشاهده
مهرداد نام یکی از پادشاهان سلسله اشکانی مشاهده
همایون مبارک، فرخنده، میمون، خجسته، مقامی در موسیقی مشاهده
همایون آهنگی است ،فرخنده، خجسته مشاهده
آرینا آریایی نژاد - از نسل آریایی مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
اوین عشق مشاهده
سیروان عربی ساربان، نام رودی در غرب ایران که از استانهای... مشاهده
روژین مانند روز، روشن مشاهده
روژا ستاره مشاهده
گلاره مردمک چشم - به معنی هردو چشم هم بکار می رود مشاهده
روژینا روژین مشاهده
نیهاد نهاد ، سرشت ، طبیعت ، ضمیر دل ، بنیاد ، اساس ، قا... مشاهده
اردلان نام طایفه ای از ایلات کرد ایران مشاهده
زانیار دانا، دانشمند مشاهده
روناک روشن مشاهده
کژال غزال ، دختری با چشمان زیبا مشاهده
نیان رفیق -شریک زندگی مشاهده
وندا زن و دختر باسواد مشاهده
بارین بارندگی، بارش مشاهده
دلینا مطمئن ، آرام دل ، آسوده مشاهده
هیرا فراخ، وسیع مشاهده
آسو شفق،هنگام طلوع خورشید،همچنین نام شرابی مست کننده ک... مشاهده
ژوان زمان، میعاد، ملاقات مشاهده
نیوان مرد دلیر - شجاع پهلوان مشاهده
روژمان روشن مانند روز ، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روش... مشاهده
هلو عقاب مشاهده
شانا باد ملایم مشاهده
هورام مردم منطقةاورامان ، هنگام طلوع آفتاب مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
سایان منسوب به سایه ، رشته کوهی در آسیای مرکزی ، نام رو... مشاهده
ویان دلربا ، محبت، علاقة، عشق مشاهده
سایمان سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی... مشاهده
ژیار شهرنشینی ، تمدن ، زندگی شهری مشاهده
دیلان نوعی رقص کردی مشاهده
آیرین آتشین مشاهده