اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دیانا در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان ه... مشاهده
درسا <p>در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید</p... مشاهده
دنیز <p>تلفظ (deniz) اسمی دختران با ریشه ترکی</p> <p>ب... مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
دنیا جهان مشاهده
دینا دینه مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
دلینا مطمئن ، آرام دل ، آسوده مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
دیان دیانا مشاهده
دنا نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
دیلان نوعی رقص کردی مشاهده
دلدار معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
دلنواز آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی ا... مشاهده
درنا پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبی... مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
دانژه غنچه گل نیمه باز مشاهده
دلووان مهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت مشاهده
دلبان محافظ و نگهدارنده دل مشاهده
دره مروارید بزرگ، یک دانه مروارید مشاهده
دریاناز مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به م... مشاهده
دیدار ملاقات، دیدن، چهره، صورت مشاهده
دانیا گشنیز ، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان مشاهده
دُرفام مانند در. درآسا. دُرمانند. به رنگ دُر مشاهده
دروار در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در مشاهده
دریادخت مرکب از دریا + دخت( دختر) مشاهده
دل آویز زیبا، دلنشین، محبوب مشاهده
دل افروز موجب شادی و خوشی دل ، شاد وخرم ، محبوب و معشوق،... مشاهده
دل انگیز پسندیده، خوب و زیبا مشاهده
دل بهار کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است مشاهده
دلپذیر مطبوع، پسندیده مشاهده
دلپرور بسیار مطبوع ، پرورش دهنده دل مشاهده
دلجو زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق مشاهده
دلربای زیبا، جذاب، معشوق، محبوب ، نام نوعی عتیق که دارای... مشاهده
دلستان دلربا مشاهده
دلشاد خوشحال، شاد مشاهده