اسم دختر با د

نام معنی نام جزییات
دیانا در اساطیر رومی الهه ماه، جنگلها، حیوانات، و زنان ه... مشاهده
درسا <p>در(عربی) + سا(فارسی) مانند در، مانند مروارید</p... مشاهده
دنیز <p>تلفظ (deniz) اسمی دختران با ریشه ترکی</p> <p>ب... مشاهده
دلارام دل آرام مشاهده
دنیا جهان مشاهده
دریا توده بسیار بزرگی از آب شور که بخش وسیعی از زمین را... مشاهده
دینا دینه مشاهده
دلنیا مطمئن مشاهده
دل آرا موجب آرامش و شادی دیگران ، محبوب، معشوق، از شخصیته... مشاهده
دلارا دل آرا مشاهده
دایانا زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ ، همچنین نام دیگر آنا... مشاهده
دیبا نوعی پارچه ابریشمی معمولاً رنگین مشاهده
دلیار یار دل، مونس جان مشاهده
دیان دیانا مشاهده
دلناز موجب فخر و مباهات دل، زیبا، مطبوع مشاهده
دل آرام موجب آرامش و آسایش خاطر، محبوب، معشوق مشاهده
دلبر زیبا، جذاب، معشوق مشاهده
دلینا مطمئن ، آرام دل ، آسوده مشاهده
درین مانند در و گوهر شئ گرانبها و ارزشمند مرکب از در به... مشاهده
دیلان نوعی رقص کردی مشاهده
دنا نام قله ای معروف از رشته کوهای زاگرس در استان فارس مشاهده
درنا پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبی... مشاهده
دلنواز آرامش بخش، مهربان و دلسوز، محبوب ومعشوق، نام یکی ا... مشاهده
دردانه در(عربی) + دانه(فارسی) بسیار محبوب و عزیز مشاهده
دالیا نام گلی است مشاهده
دل آسا موجب تسکین و آسایش دل مشاهده
دلدار معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت مشاهده
دلووان مهربان ، دختر مهربان ، بانوی با محبت مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
دریتا در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند م... مشاهده
دانژه غنچه گل نیمه باز مشاهده
درا به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زی... مشاهده
دیدار ملاقات، دیدن، چهره، صورت مشاهده
دریاناز مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به م... مشاهده
دلبان محافظ و نگهدارنده دل مشاهده
دلشاد خوشحال، شاد مشاهده
دانیا گشنیز ، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان مشاهده
دل انگیز پسندیده، خوب و زیبا مشاهده
دینه انتقام یافته ، نام دختر یعقوب(ع) و خواهر یوسف(ع) مشاهده
درتا در(عربی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتا... مشاهده
دُرفام مانند در. درآسا. دُرمانند. به رنگ دُر مشاهده
دره مروارید بزرگ، یک دانه مروارید مشاهده
دارینا زرگر ، طلاساز ، مجازا ارزشمند و گرانبها مشاهده
دروار در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در مشاهده
دریادخت مرکب از دریا + دخت( دختر) مشاهده
دل آویز زیبا، دلنشین، محبوب مشاهده
دل افروز موجب شادی و خوشی دل ، شاد وخرم ، محبوب و معشوق،... مشاهده
دل بهار کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است مشاهده
دلپذیر مطبوع، پسندیده مشاهده
دلپرور بسیار مطبوع ، پرورش دهنده دل مشاهده