اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
اسرین اشک مشاهده
اسفند دخت مرکب از اسفند( نام ماه دوازدهم از سال شمسی) + دخت... مشاهده
اسما نام نهادن - نامگذاری کردن- همچنین به عنوان جمع اسم... مشاهده
اسنا بزرگوار کردن ، بلندمرتبه کردن مشاهده
اشتار الهه عشق و برکت مشاهده
اشلی نام کوهی در مازندران مشاهده
اشک آبی که از چشم می‌ریزد مشاهده
اصیلا با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس مشاهده
اطلس پارچه ابریشمی، دیبا مشاهده
اطلسی اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگها... مشاهده
اطهر پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو مشاهده
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
افرا درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد مشاهده
افروز ریشه افرختن مشاهده
افروغ تابش روشنی - شعاع آفتاب تابش ماه - نام یکی از شارح... مشاهده