اسم دختر با ا

نام معنی نام جزییات
ارون (به فتح الف) شاد و شادمان مشاهده
ایرانا مرکب از ایران + الف اطلاق مشاهده
اوینار عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین مشاهده
احلام جمع حلم ، بردباری ها ، صبوری ها ، وقارها مشاهده
ایما اشاره مشاهده
اصیلا با نوی با اصالت مرکب از اصیل + الف تانیس مشاهده
انوشه جاودان، شادمان، خوشحال، از شخصیتهای شاهنامه، نام ش... مشاهده
الیما سرزمین کوهستانی و بر گرفته از نام ایلام و قوم ایلا... مشاهده
امل به فتح الف ، آرزو ، امید مشاهده
افروز ریشه افرختن مشاهده
اقلیما نام دختر آدم(ع) مشاهده
ایلانا دختر سرزنده ، نام نوعی درخت است مشاهده
اولدوز ستاره مشاهده
اویتا بی همتا.تک مشاهده
ایرسا آلیسا - رنگین کمان - به بوته سوسن کبود نیز بدان جه... مشاهده
اریکا نام روستایی در استان مازندران مشاهده
اطهر پاکیزه ترین زن، پاکدامن ترین بانو مشاهده
اماندا آماندا ، در امان ، در پناه تو مشاهده
ارنواز مرکب از ارنه ( سزاوار) + واز ( واژه)، به معنی دا... مشاهده
امینه مؤنث امین مشاهده
ابتسام تبسم، لبخند مشاهده
امیرا امیر(عربی) + ا (فارسی) امیره مشاهده
اندیشه آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر مشاهده
انیسه همدم مشاهده
اطلسی اطلس(معرب) + ی (فارسی) گلی شیپوری و خوشبو به رنگها... مشاهده
اردک دختر یزگرد سوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارسا ارس مشاهده
اسپنتا سپنتا ، پاک و مقدس مشاهده
الاهه الهه مشاهده
اریحا مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه... مشاهده
استاتیرا همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
امیره مؤنث امیر مشاهده
اقدس پاک تر، مقدس تر مشاهده
الحان به فتح الف ، آوازهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای مو... مشاهده
ارغنون نام سازی است مشاهده
ایل ناز ایل (ترکی)+ناز(فارسی)،مایه ناز ایل، الناز مشاهده
ایلیکا الیکا ، هل ، گیاهی از تیره زنجبیلیان مشاهده
اشلی نام کوهی در مازندران مشاهده
اشک آبی که از چشم می‌ریزد مشاهده
افق خطی که در محل تقاطع زمین و آسمان به نظر می رسد مشاهده
الکا سرزمین، ناحیه مشاهده
اورانوس نام هفتمین سیاره منظومه شمسی مشاهده
ارغون مخفف ارغنون(نام سازی است ) مشاهده
اسپانتا سپنتا - مقدس قابل ستایش مشاهده
ایوان ایوان، تراس مشاهده
افشان آشفته و پریشان(در مورد زلف به کار می‌رود)، ریشه اف... مشاهده
افشید روشنایی خورشید مشاهده
اختر گلی به رنگهای سرخ، صورتی، نارنجی،و زرد که ریز است... مشاهده
امیل معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که گاهی ب... مشاهده
انگیزه آنچه یا آن که کسی را وادار به کار کند، محرک، باعث مشاهده