اسم پسر با ص

نام معنی نام جزییات
صدر بالاترین ، اعلاترین در هر چیز مشاهده
صدرا مرکب از صدر (عربی به معنای بالا) + الف فاعلی (فارس... مشاهده
صدرالدین دارای برتری دین، مقدم و پیشوای دین مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
صدیده مهم مشاهده
صدیق بنده خالص خداوند ، بسیار راستگو و درستکار، لقب یوس... مشاهده
صدیقا نام آخرین تن از سلسله یهود مشاهده
صفا یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
صفدر صف(عربی) + در(فارسی) ، مردجنگی، دلاور، صف شکن، از... مشاهده
صفر نام ماه دوم از سال قمری، نام کوهی در نزدیکی مدینه مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده