اسم عربی

نام معنی نام جزییات
علیا رفیع، والا مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
فرح شادمانی، سرور مشاهده
محمدآئین مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است مشاهده
آصف تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزی... مشاهده
علی یار علی(عربی) + یار(فارسی) یاری دهنده علی(ع) مشاهده
شهاب الدین آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف ق... مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
صفا یکرنگی، خلوص، صمیمیت، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
جعفر جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع)... مشاهده
مختار آن که در انجام دادن یا انجام ندادن کاری آزاد است،... مشاهده
طوبی نام درختی در بهشت مشاهده
تکتم نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کت... مشاهده
ثمره میوه ، حاصل، نتیجه مشاهده
عابس عبوس و اخمو ، مجازآ به معنای شجاع و بی باک ، نام ی... مشاهده
آسیه زن اندوهگین،ستون، نام همسر فرعون که موسی (ع) را از... مشاهده
نعنا نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو مشاهده
ماجد دارای مجد و بزرگی، بزرگوار،از نامهای خداوند مشاهده
معصوم بی گناه و پاک مشاهده
صالحه مؤنث صالح، شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقا... مشاهده
نوران نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان... مشاهده
آنسه انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو مشاهده
حفصه اسد ، شیر ، نام یکی از همسران پیامبر اسلام مشاهده
صابر صبور، شکیبا، از نامهای خداوند، نام شاعر نامدار قرن... مشاهده
کبریا عظمت ، بزرگی مشاهده
اکبر بزرگ تر مشاهده
حبیب دوست، یار، معشوق مشاهده
مهام کارهای دشوار و بزرگ ، با اهمیتها مشاهده
سوده نام شهری در نزدیکی بغداد مشاهده
بتول پاکدامن، پارسا، لقب فاطمه (س) و مریم (ع) مشاهده
محی الدین زنده کننده دین مشاهده
صدیقه مؤنث صدیق، بسیار راستگو و درستکار، لقب عایشه همسر... مشاهده
سکینه آرامش، آهستگی، نام دختر امام حسین(ع) مشاهده
طیبه مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
شهلا دارای رنگ سیاه چون رنگ چشم میش، رنگ میشی، زیبا و ف... مشاهده
سحرناز سحر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از سحر( زمان قبل از س... مشاهده
صبرا بردباری در برابر سختی ها و ناملایمات ، شکیبایی ، ص... مشاهده
ضیا نور، روشنی مشاهده
مالک ارباب، آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باش... مشاهده
مصباح چراغ ، وسیله ای روشنایی بخش ، بیشتر به چراغهای قدی... مشاهده
درناز در(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از در( مروارید) + ناز(... مشاهده
ملک فرشته مشاهده
منیره مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، درخشان، تا... مشاهده
رباب نام سازی است مشاهده
ناصر نصرت دهنده، یاری کننده مشاهده
شکیلا شکیل(عربی) + ا (فارسی) دارای شکل زیبا مشاهده
ارون (به فتح الف) شاد و شادمان مشاهده
میلانا مونث میلان ، خواهش ، میل ، آرزو مشاهده
نادر آنچه به ندرت یافت شود، کمیاب، بی همتا، نام مؤسس س... مشاهده
اعلا برگزیده، برتر مشاهده