اسم عربی

نام معنی نام جزییات
زهره نام سیاره ای در منظومه شمسی که از درخشنده ترین اجر... مشاهده
سلمان نام یکی از صحابه پیامبر(ص) که از اهالی فارس (شهر آ... مشاهده
اصغر کوچک تر مشاهده
ریحان گیاهی علفی، کاشتنی، و معطر از خانواده نعناع، هر گی... مشاهده
آمنه نام مادر پیامبر(ص)،مونث آمن به معنای بانوی نترس،زن... مشاهده
شقایق گلی سرخ رنگ با چهار گلبرگ که در قاعده گلبرکگهایش ل... مشاهده
سمیرا هم صحبت شبانه مشاهده
اسامه شیر، اسد مشاهده
حامین جمع حامی مشاهده
نغمه آهنگ یا ملودی،آوازه مشاهده
شیما زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دخ... مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
رعنا زیبا، دلفریب ، بلند و کشیده ، گلی که از درون سرخ و... مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
سامر قصه گو، افسانه سرا مشاهده
نور روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قر... مشاهده
فادیا نجات یافته مشاهده
سمیه صدای خوش - اوازی که در آن خیر باشد- نام مادر عمار... مشاهده
مسعود نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد... مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
رسام رسم کننده، نقاش مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
خدیجه نام همسر پیامبر(ص) مشاهده
نسا زنان، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
عدنان نام یکی از اجداد پیامبر(ص) مشاهده
بیان سخن وگفتار، شرح و توضیح مشاهده
فهیمه مؤنث فهیم مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
احد یگانه، یکتا، از نامهای خداوند مشاهده
طاهر پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص) مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
مجید دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند مشاهده
اکرم بزرگوار، گرامی مشاهده
ثریا پروین(ستاره) مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
آصف تدبیر،مشاور خردمند، نام وزیر سلیمان(ع) ، عنوان وزی... مشاهده
عمر نام خلیفه دوم مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
انسیه مونث انسی، مربوط به اِنس، انسانی مشاهده
اعظم بزرگوارتر، بزرگ تر مشاهده
وفا پایدار بودن در قول و قرار، تعهد و دوستی مشاهده
غزال نوعی آهوی ظریف اندام با چشمان درشت سیاه مشاهده
معید تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم) مشاهده
تکتم نام چاه زم زم - نام مادر امام رضا(ع) - اصرار در کت... مشاهده
خاطره اتفاقی که در گذشته افتاده و در ذهن شخص باقی مانده... مشاهده
نجلا زنی که دارای چشمان درشت است مشاهده
سمیر قصه گو مشاهده
جعفر جوی بزرگ ، نام امام ششم شیعیان ، نام برادر علی(ع)... مشاهده
اکبر بزرگ تر مشاهده
محمود آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش،... مشاهده