معنی اسم تورنگ

قرقاول

ریشه اسم تورنگ

فراوانی اسم تورنگ

تا کنون کسی با نام تورنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.