معنی اسم جان‌آرام

آرام کننده جان، باعث آرامش

ریشه اسم جان‌آرام

فراوانی اسم جان‌آرام

تا کنون کسی با نام جان‌آرام در گهواره ثبت نام نکرده است.