معنی اسم مهسانه

آن که چون ماه زیبا و درخشان است

ریشه اسم مهسانه

فراوانی اسم مهسانه

تا کنون کسی با نام مهسانه در گهواره ثبت نام نکرده است.