معنی اسم گرانمهر

آن که دارای محبت زیاد است

ریشه اسم گرانمهر

فراوانی اسم گرانمهر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گرانمهر ثبت نام شده اند.