معنی اسم گوهرشاد

دارای سرشتی شاد و خوشحال، نام همسر شاهرخ میرزا پسر امیرتیمور پادشاه گورکانی که مسجد گوهرشاد مشهد به دستور او ساخته شد

ریشه اسم گوهرشاد

فراوانی اسم گوهرشاد

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام گوهرشاد ثبت نام شده اند.