معنی اسم آبان آسا

مانند آبان‎ - آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد

ریشه اسم آبان آسا

فراوانی اسم آبان آسا

تا کنون کسی با نام آبان آسا در گهواره ثبت نام نکرده است.