معنی اسم آبان آسا

مانند آبان‎ - آبان ماه تغییر آب و هوا است و آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد

ریشه اسم آبان آسا

فراوانی اسم آبان آسا

تا کنون کسی با نام آبان آسا در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا