معنی اسم آبسالان

باغها

ریشه اسم آبسالان

فراوانی اسم آبسالان

تا کنون کسی با نام آبسالان در گهواره ثبت نام نکرده است.