معنی اسم آرمیتا

الهه نعمت - آرامش یافته

ریشه اسم آرمیتا

فراوانی اسم آرمیتا

در حال حاضر ۲۷۰ نفر در گهواره با نام آرمیتا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم آرمیتا

من زمانی ک باردار شدم فهمیدم بچم دختر خیلی اسم ها انتخاب کردیم ولی ماه ۶ اسم آرمیتا انتخاب کردیم .معنی اسم ارمیتا الهه نعمت هست .
مامان آرمیتا