معنی اسم اریحا

مکان خوشبو، نام شهری قدیمی در فلسطین، گلی که شکوفه آن چلیپا شکل است

ریشه اسم اریحا

فراوانی اسم اریحا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام اریحا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اریحا

چون اریحا فرزند دوم هست از قبل به اسمش فکر نکرده بودم .دوماه قبل از تولدش خیلی اتفاقی تو ی سایت این اسم رو دیدم. اریحا به معنی گلی خوشبو هست که گلهای چلیپایی داره. چون عاشق گل های خوشبو هستم این اسم به دلم نشست و انتخابش کردم
مامان اریحا