معنی اسم الیکا

نام روستایی در مازندران

ریشه اسم الیکا

فراوانی اسم الیکا

در حال حاضر ۳۳ نفر در گهواره با نام الیکا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم الیکا

سلام من از اول بارداری تا آخرش با همسرم داشتیم اسم انتخاب میکردیم ولی ماه آخر بود ک دیگ قطعی شد و الیکا شد و بیشتر معنیش جذبم کرد ک بیشتر از معنی شکوفه و الهه کوهستان خوشم اومده بود ولی معنی دیگه ای هم داشت ک تو کتاب و اثرهای نیما یوشیج زیاد از الیکا استفاده شد و بمعنی برکت و دارایی زیاد بوده
مامان الیکا