معنی اسم بنفش

«وةنةوش»

ریشه اسم بنفش

فراوانی اسم بنفش

تا کنون کسی با نام بنفش در گهواره ثبت نام نکرده است.