معنی اسم تاتینا

پرنده ای شکاری

ریشه اسم تاتینا

فراوانی اسم تاتینا

تا کنون کسی با نام تاتینا در گهواره ثبت نام نکرده است.