معنی اسم تنی

در گویش مازندران شکوفه

ریشه اسم تنی

فراوانی اسم تنی

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام تنی ثبت نام شده اند.