معنی اسم تنی

در گویش مازندران شکوفه

ریشه اسم تنی

فراوانی اسم تنی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تنی ثبت نام شده اند.