معنی اسم حلیه

زینت ، زیور ، مجازا خوش صورت ، خوش اندام

ریشه اسم حلیه

فراوانی اسم حلیه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام حلیه ثبت نام شده اند.