معنی اسم خرم بهار

آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم خرم بهار

فراوانی اسم خرم بهار

تا کنون کسی با نام خرم بهار در گهواره ثبت نام نکرده است.