معنی اسم خرم بهار

آن که چون بهار خرم و با طراوت است ، نام دختر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم خرم بهار

فراوانی اسم خرم بهار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خرم بهار ثبت نام شده اند.