معنی اسم دلگشا

خوش منظره، با صفا، شادی بخش، فرح بخش،نام باغی زیبا در شیراز

ریشه اسم دلگشا

فراوانی اسم دلگشا

تا کنون کسی با نام دلگشا در گهواره ثبت نام نکرده است.