معنی اسم روژ

روز

ریشه اسم روژ

فراوانی اسم روژ

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام روژ ثبت نام شده اند.