معنی اسم ریجینا

با شکوه، ملکه وار

ریشه اسم ریجینا

فراوانی اسم ریجینا

تا کنون کسی با نام ریجینا در گهواره ثبت نام نکرده است.