معنی اسم طره

موی پیشانی، زلف

ریشه اسم طره

فراوانی اسم طره

تا کنون کسی با نام طره در گهواره ثبت نام نکرده است.