معنی اسم طره

موی پیشانی، زلف

ریشه اسم طره

فراوانی اسم طره

تا کنون کسی با نام طره در گهواره ثبت نام نکرده است.

نام دختر بر اساس حروف الفبا

نام پسر بر اساس حروف الفبا