معنی اسم عزت نسا

زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار

ریشه اسم عزت نسا

فراوانی اسم عزت نسا

تا کنون کسی با نام عزت نسا در گهواره ثبت نام نکرده است.