معنی اسم علیا

رفیع، والا

ریشه اسم علیا

فراوانی اسم علیا

در حال حاضر ۳۰ نفر در گهواره با نام علیا ثبت نام شده اند.