معنی اسم عناب

میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد

ریشه اسم عناب

فراوانی اسم عناب

تا کنون کسی با نام عناب در گهواره ثبت نام نکرده است.