معنی اسم فتانه

بسیار زیبا و دلفریب

ریشه اسم فتانه

فراوانی اسم فتانه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فتانه ثبت نام شده اند.