معنی اسم فخرآفاق

باعث سرافرازی آسمان

ریشه اسم فخرآفاق

فراوانی اسم فخرآفاق

تا کنون کسی با نام فخرآفاق در گهواره ثبت نام نکرده است.