معنی اسم فخرالنسا

سبب سربلندی زنان

ریشه اسم فخرالنسا

فراوانی اسم فخرالنسا

تا کنون کسی با نام فخرالنسا در گهواره ثبت نام نکرده است.