معنی اسم فرمیسک

اشک چشم

ریشه اسم فرمیسک

فراوانی اسم فرمیسک

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام فرمیسک ثبت نام شده اند.