معنی اسم فریده

مؤنث فرید

ریشه اسم فریده

فراوانی اسم فریده

در حال حاضر ۲۱ نفر در گهواره با نام فریده ثبت نام شده اند.